Corci Zeydan Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Corci Zeydan Kimdir,Arap bilgin ve yazarı (1861-1914).

Corci Zeydan Hayatı

Beyrutlu fakir bir hıristıyan ailenin çocuğudur.

Muntazam tahsil görmedi. Mısır’a giderek gazeteciliğe başladı.

Bazı seyahatler dışında bütün ömrünü Kahire’de geçirdi.

1892 Yılından itibaren el-Hilâl dergisini çıkarmaya başladı.

Gazetecilik yanında tarih araştırmaları ve arap edebiyatıyla ilgili incelemeler yaptı.

Halkın milli duygularını kuvvetlendirmek için tarihi romanlar kaleme aldı.

Gerçek bir araştırıcı ve incelemeci olmamakla beraber arap ülkelerinde batı metodunu kullanmış İlk yazardır.

Eserleri arasında en büyük yeri romanları tutar, islâm tarihinin ilk devirlerini konu edinen romanları çeşitli dillere çevrildi.

Bu eserler tarih bilgisini sade ve akıcı bir üslûpla halk seviyesine indirir.

Tarihi incelemelerinin en önemlisi Tarih-üt-Temeddün-İl-islâmi’dir (İslâm Medeniyeti Tarihi).

Bu eser Zeki Magâmiz tarafından türkçeye (Medeniyet-i îslâmiye Tarihi, 5 cilt) [1912] ve D.S. Margoliouth tarafından İngilizceye çevrildi.

Arap dili ve edebiyatı üzerine El-Elfaz-ül-Arabiye (Arapça Kelimeler) ve Tarih-ül-Âdâb-il-Arabiye (Arap Ahlâk Tarihi) adlı eserleri vardır.

Bir cevap yazın