Corci Zeydan Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Corci Zeydan Kimdir,(1861,Lübnan – 1914,Mısır) Lübnanlı yazar.

Corci Zeydan Hayatı

Hıristiyan olan Zeydan, gençliğinde düzenli bir öğretim görmedi.

Bir süre Protestan kolejine dçvam etti.

Eczacı diploması aldı.

Kısa bir süre sonra Mısır’a giderek bir yıl El-Zaman gazetesinde çalıştı.

1883’te Sudan’a gönderilen kuvvetlere tercüman olarak katıldı.

Kahire’ye yerleşti.

Birkaç yıl pedagoji üzerinde çalıştı.

Bu arada İstanbul’a geldi (1908).

Corci Zeydan çeşitli alanlarda eser verdi.

Corci Zeydan Eserleri

Duruş fi’l-Edeb ve’t-Tarih (Edebiyat ve Tarih Dersleri); Tarihü’t – Temeddüni’l-islâmî (İslâm Medeniyeti Tarihi); Tarih Adabü’l – Lügati’l-Arabiye (Arapça Lügat Düzenleme Kuralları Tarihi); Temcim Mefahirü’ş-Şark (Şark Meşhurlarının Biyografileri).

Bir cevap yazın