Corn Laws Nedir | Ansiklopedik Bilgi |


Corn laws ne demek,Corn laws yasası nedir,Corn Laws Nedir
,Bu kanunlara göre, belirlenmiş taban altında fiyatla buğday ithali yasaklanıyor, buna karşılık ihracat, primler aracılığıyla sabit tutulan fiyattan yararlanıyordu.

Tahıl Yasaları Ricardo

XVII. yy.ın ikinci yarısından sonra uygulanmaya başlayan bu kanunlardan 1815’te çıkanı, koruma metodu olarak daha da ağır şartlar getiriyordu; taban fiyat, quarter (3 hl.’den biraz az) bağına 80 şiling olarak belirlenmiştir.

Bu kanun hayat pahalılığını önlemediği gibi, tarım için zararlı dalgalanmalara da yol açtı.

Değişik ortamdaki halk kitlelerinin sürekli baskısı sonucu 1815 yılı tarifeleri biraz daha hafifletilerek esnek bir ölçüye uyduruldu.

Buna karşılık, böyle bir kanunun varlığı bile, değiş tokuşçu serbest tüccarların sert tenkidine uğruyordu.

1838’de, orta sınıfları, koruma metoduna karşı seferber eden Leage (Corn-Law’a karşı birlik) kuruldu.

Sürekli mücadeleler sonunda başbakan Peel’in tutumu değişti.

Dıştan alınan hububata konan vergi 1846’da azaltıldı.

1849’da İse kaldırıldı.

Birleşik krallık serbest değiş tokuşu kabul etti ve «ucuz ekmek» siyasetine o kadar bağlandı ki, bu durum 1932’ye kadar değişmedi.

Bir cevap yazın