Cornelia Salonina

Cornelia Salonina Romalı imparatoriçe (öl. 268), Galenus’un karısıdır.

Plotinus’u ve başka filozof ve bilginleri korudu. Hıristiyanlığı kabul ettiğini ileri sürenler olmuştur.

Bir cevap yazın