Çoruh Dağları | Ansiklopedik Bilgi |

Çoruh dağları, Kelkit Çoruh Dağları,Çoruh ırmağı vadisi gerisindeki Kuzey Anadolu dağlarının iç sırası; Kelkit-Çoruh dağları adı verilen Orta ve Batı Karadeniz bölümü iç sıralarının doğu yansı.

Kop, Mescit ve Yalnızçam dağ kütlelerini kapsar.

Çoruh yarma vadisi ile kesilerek Rusya. topraklarında Acara yöresi dağlarına ulaşır.

Bu dağlarda birçok doruğun yükseltisi 3 000 m’yi geçer.

Kıvrımlı II (Tebeşir) ve III (Eosen) tortulları yer yer geniş volkanik kayaçlarla örtülmüştür.

Bir cevap yazın