Çoruh Dağları

Çoruh dağları, Kelkit Çoruh Dağları,Çoruh ırmağı vadisi gerisindeki Kuzey Anadolu dağlarının iç sırası; Kelkit-Çoruh dağları adı verilen Orta ve Batı Karadeniz bölümü iç sıralarının doğu yansı.

Kop, Mescit ve Yalnızçam dağ kütlelerini kapsar; Çoruh yarma vadisi ile kesilerek Rusya. topraklarında Acara yöresi dağlarına ulaşır. Bu dağlarda birçok doruğun yükseltisi 3 000 m’yi geçer. Kıvrımlı II (Tebeşir) ve III (Eosen) tortulları yer yer geniş volkanik kayaçlarla örtülmüştür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir