Çoruh Nehri,Özellikleri

Çoruh Nehri, Anadolu’nun kuzeydoğu kesiminde akarsu; uzunluğu 376 km (355 km’si Türkiye topraklarında).

Çoruh Nehri Özellikleri

Mescit dağı (3 238 m) kütlesinin batı yamaçlarından iner, önce güneybatı, sonra batı yönünde akarak Bayburt yakınında kuzeye yönelir.

Hart ovasında Lori (Pulur) suyunu soldan alarak birden doğuya döner.

Rize dağlarıyla Çoruh dağları arasında yer yer darlaşan, genişleyen oluk biçimli vadi İçinde kuzeydoğuya yönelir.

İspir’den, Yusufeli yakınından geçerek sağdan Oltu çayını (ve onun aracılığıyla Tortum suyunu), Artvin önünde Berta-Şavşat suyunu alarak 90c lik bir açıyla kuzeybatıya döner.

Artvin ile Borçka arasında kıyı dağlarını dikine yarar, bu kesimde kavıklarla yük taşıma mümkündür. Muratlı (Maradit) yanında Türkiye topraklarından Rusya. sınırlarına giren Çoruh.

Batum güneyinde Karadenize dökülür.

Çoruh’ta suların kabarma mevsimi ilkbahar sonu – yaz başı, alçalma mevsimi yaz sonudur.

Çoruh Nehri’nde başta sazan ve kefal olmak üzere birkaç balık türü bulunur.

Nehrin Yusufeli sınırları içerisinde seyreden 100 kilometrelik kısmı rafting ve kano gibi su sporları için en uygun ve en zorlu parkurları meydana getirir.

Bir cevap yazın