Csepel Adası

Csepel Adası Tuna’da büyük ada, Budapeşte şehrinin güney ucunda; 60 km uzunluğunda; 275 km2. Tahıl tarımı; çayırlar; hayvancılık.

Kuzeyde eski Csepel köyü başlangıçta Budapeşte’nin bir sanayi banliyösüyken, bugün başkentin en faal dört semtinden biri oldu.

XX.yy. başında burada kurulan metalürji tesisleri çevresinde yoksul bir işçi şehri gelişti ve 1920’de Macaristan’ın en faal devrimci merkezlerinden oldu.

Csepel bugün macar ağır sanayiinin başlıca merkezlerindendir; şehirde demiryolu malzemesi, otomobil, kamyon,v.b. imal edilir.

Yeni kurulan siteler geniş bir yol ve bir demiryoluyla Budapeşte’nin merkezîne bağlanır.

danın önemli şehirlerinin başında; Ráckeve, Szigetszentmiklós, Szigethalom ve Tököl gelir.

Csepel adası Macarların ilk başkenti olma özelliğini taşır.

Bir cevap yazın