Cüce Gezegenler ve Özellikleri

Cüce Gezegenler,Bu tanım, şu an için yalnızca Güneş sistemi için geçerlidir.

İngilizcesi Dwarf planet olan terim diğer dillerdeki terminolojiye göre uyarlanabilir.

 Cüce Gezegenler ve Özellikleri

UAB’nin kabul ettiği kullanıma göre “cüce gezegen” kategorisi, “gezegen” kategorisinden ve bir diğer yeni kategori olan “küçük güneş sistemi cisimlerinden” (Small Solar-System Body – SSSB) farklıdır.

Alınan karara göre bir cüce gezegen:

Güneş çevresindeki bir yörüngede dolaşır.

Sabit bir şekle sahip olmasına engel olabilecek güçleri alt edebilecek yeterlilikte bir kütleçekimine sahip olmasını sağlayacak bir kütle ve bundan dolayı hidrostatik denge (dairesele yakın) şekline sahip olmalıdır.

Yörüngesinin çevresindeki “civarı temizlememiş” olmalıdır.

Bir gezegenin veya başka bir yıldız harici cismin uydusu durumunda bulunmamalıdır.

Gezegen tanımını cüce gezegen tanımından ayıran nokta, cüce gezegenlerin yörüngesinin civarını temizlememiş olmasıdır.

Bu tanım Plüton’un gezegen yerine cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırılmasına neden olmuştur, çünkü Plüton yörüngesinin civarını temizlememiştir (Kuiper kuşağı).

Cüce gezegenler, geleneksel olarak diğer daha küçük gökcisimleriyle birlikte küçük gezegen olarak bilinirlerdi.

Bir cevap yazın