Cuci Han Kimdir?

Cuci Han Kimdir,Cengiz Hanın dört oğlundan en büyüğü ve Altınordu devletinin kurucusu (öl. 1227’ye doğr.). Cengiz’in Harizmşah devletine karşı düzenlediği sefere, kardeşleri Çağatay ve ögedey ile birlikte katıldı. Harizm’in başkenti Ürgenç’in almışında bulundu (1221).

Cengiz Han, imparatorluğunu oğulları arasında pay ederken Cuci’ye Harizm. Kafkasya ve İrtiş’in batısını verdi (1224). Topraklarının merkez bölgesi olan Desti Kıpçak kesinlikle imparatorluk sınırları içine alınmamıştı.

Cuci, babası Cengiz Handan birkaç ay önce ölünce toprakları oğlu Batu Hana verildi. Güneydoğu Avrupa’da sürekli akınlar yapan Batu Han, Cuci Ulusu’nun (Altınordu devleti) kurucusu sayılır.

Cuci Ulusu

Doğu Avrupa’daki Moğol devletinin doğu kaynaklarındaki adı. Cengiz’in büyük oğlu Cuci’ye ait topraklar bu adla anılmışsa da devletin asıl kurucusu onun oğlu Batu Handır. Bu devlete Gökordu adı da verilir. Rus kroniklerinde Zolotava Orda (Altınordu) adıyla anılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir