Cüdeyde Höyüğü

Cüdeyde Höyüğü (Tel El Cüdeyde Höyüğü), Amuk ovasında höyük. Chicago üniversitesi Şarkiyat enstitüsü tarafından yapılan kazıları 1932’de başladı. Burada ana toprak üzerinde neolitik devre ait bir tabaka (XIV. yy.) bulundu. Bu katın üzerinde ise iki safhalı bir kat daha tespit edildi: ilk safhada Telhalaf keramiklere, İkincide siyah ve kırmızı cilâlı tek renkli keramiklere (XIII. yy.) rastlandı. Madenler ilk olarak bu katta bulunmuştur.

XII. katta, üçü kadın üçü erkek altı tane bakır adak heykelciği ele geçti. Gerçeğe çok büyük uygunluğu olan bu heykellerin, Mezopotamya’nın Cemdet Nasr devri eserleriyle birçok benzerliği vardır. Fakat kendilerine has bir ifade de taşırlar.

Bunlar Suriye’nin oldukça tanınmış, uzun tunç heykelcikleri sırasının en basında gelirler, ülkeye Mezopotamya’dan getirilmiş birçok silindir mühür, XII. Tel el-Cudeyde katının Ccmdet Nasr çağına ait olduğunu gösterir.

Höyükte daha sonraki kültür katarı, Hama’ya nispetle önemli bir yenilik göstermez.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir