Çuha Adası

Çuha Adası
Çuha Adası Merkezi Kythera. Yunan mitolojisine göre Afrodit’in ayak bastığı yer olarak tanımlanır.

Çuha Adası Merkezi Kythera. Yunan mitolojisine göre Afrodit’in ayak bastığı yer olarak tanımlanır, Argoslular ve Ispartalılar devrinde ileri karakol yeri, Fenikeliler ve  Romalılar devrinde de bir sığınak ve uğrak yeri olarak önemliydi. Ortaçağda Venediklilerin eline geçti.

1536’da Barbaros Hayreddin’in kuşatmasından sonra ada zaman zaman Osmanlıların hâkimiyetine girdi (1517 ve 1715).

1797’de Napolyon Bonapart adayı Fransa sınırları içine aldı.

Fakat 1798’de osmanlı-rus donanması adayı zaptetti.

1814’te İngiliz hâkimiyetine giren ada Viyana kongresi hükümlerine göre İyon Adaları cumhuriyetine, 1864’te de Yunanistan’a bırakıldı.

Bir cevap yazın