Cuha Kimdir | Biyografi |

Cuha Kimdir,Cuha asıl adı Duceyn bin Sabit, saflığı ile tanınmış arap fıkra kahramanı.

Feraze kabilesindendi. Söylentilere göre VIII. veya X. yy.da yaşadı.

Babası Kûfe’nin tanınmış tüccarlarmdandı.

Cuha henüz sağ iken fıkraları ün kazandı ve zamanla bütün İslâm ülkelerine yayıldı.

Cuha’nın hayatı ve kişiliği Nasreddin Hocaya benzetilmektedir.

Hattâ her ikisinin aynı kişi olduğunu ileri sürenler vardır.

Şarkiyatçı H. Mortman her ikisini de inkâr ederek Anadolu’da veya Irak’da bu adla gerçek kişilerin yaşamadığını söyler, ön Asya’da çeşitli mîlletlerin fıkra ve hikâyeleri Cuha’nın kişiliği etrafında toplanmıştır.

Cuha’nın fıkraları Mecma-ül-Emsai-i Meydanı’âe yer almaktadır.

Bazı fıkraları Mevlâna ve Ubeyd-i Zakanî’nin eserlerinde anlatılır.

Bir cevap yazın