Çuhadarzade Mehmet Cazım

 Çuhadarzade Mehmet Cazım Mevlevi, türk şairi (İstanbul ? – 1869). Defterdarlık dairesi Başmuhasebe kaleminden yetişti. Divanı Hümayun kaleminde (1835), Mühimme odasında ve Maliye Mektopçuluğu dairesinde çalıştı. Hazegân payesini aldı. Erzurum defterdarlığı, İzmir tütün gümrüğü nazırlığı, Trabzon ve Erzurum defterdarlığı yaptı. Bazı dergilerde şiirleri yayımlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir