Cündi Nedir,Ne Demek | Ansiklopedik Bilgi |

Cündi kelime anlamı ,Cündi ne demek,Cündi Nedir,Cündi Ne Demek,İyi ata binen, at üzerinde maharetle silâh kullanan, atlı olarak her çeşit eğitimi uygulayabilen süvari bölüğü mensubu.

Cündi başı, Osmanlılarda, süvarilik ve biniciliğe ait çeşitli faaliyetlerin en büyük âmiri. (Cündî başı deyimi bazı hallerde, bütün süvari birliklerinin kumandanına verilen bir unvan olarak da kullanılırdı.)

Cündiler Osmanlı devletinin kuruluşunda atıcı ve binici olarak yetişirler, kargı ve cirit oyunlarıyla bu yeteneklerini sürekli şekilde geliştirirlerdi.

Çelebi Sultan Mehmed, cündiliği daha geniş ölçüde yaymak ve geliştirmek amacıyla, Merzifon ve Amasya’da iki cündi bölüğü kurdu.

Merzifon, lahanasıyla ünlü olduğu için buradaki bölüğe lahanacı, Amasya da bamyası ile ünlü olduğu için buradaki bölüğe bamyacı adlarını verdi.

Bu iki bölüğün eğitimleri için de Merzifon ile Amasya şehirleri arasındaki Suluova uygun görüldü.

Daha sonra, cündilik eğitimi, saray içinde de yaptırılmaya başlandı.

Topkapı sarayı içindeki Kıztaşı etrafında, Gülhane parkında, Beşiktaş sarayının çinili meydanında binicilik, cirit, kılıç, ok ve tüfek atma eğitimi yaptırılırdı.

Buralardaki saray eğitiminde üstün başarı gösterenler, cündi ağalarının teklifi ile acemilikten usta sınıfına yükselirler ve böylece keskinler sınıfına geçerlerdi.

Keskin cündiler, saltanat binişlerinde bazen padişahların huzurunda saray meydanlarında çeşitli binicilik hünerleri göstererek hediyeler kazanırlardı.

Cündi ağaları, bayramların ikinci günlerinde devrin sadrazamlarından özel bahşiş alırlardı.

Diğer günlerde de emirle yapılan binişlerde, cirit oynayanlara ayrıca «atiye» verilirdi.

Bir cevap yazın