Cüneyd-i Bağdadi Kimdir,Kısaca Hayatı

Cüneyd-i Bağdadi Kimdir,Cüneyd-i Bağdadi (asıl adı Ebülkasım bin Muhammed, El — denir), İslam mutasavvıfı (öl. Bağdat 910).

Cüneyd-i Bağdadi Kısaca Hayatı

Nihavend’li bir aileden gelir. İmam Şâfi’nin öğrencilerinden olan Ebu Sevr İbrahim bin Halid’den fıkıh okudu.

Önce ticaretle uğraştı, yirmi yaşından sonra kendisini bütünüyle tasavvufa verdi, emrindeki bütün sufîlerin başkanı mertebesine yükselerek Seyyia-üt-tâife unvanını kazandı.

Hayatı tasavvuf mesleğini bir bilim haline getirmek için yaptığı mücadelelerle geçti.

Mahabbet ve üns makamlarını kabul ettiği için doğan anlaşmazlık üzerine Gulâm Halil’in etkisi ile kendisi ve taraftarları takibe uğradı.

Bağdat’ta Ölen Cüneyd, dayısı Sariy-i Sakatî’nin türbesi yanına gömüldü.

Cüneyd, müritlerin okuma yazma bilmemelerinde bir sakınca görmez, fakat mürşidin Kur’an, hadis ve fıkıh bilmesini şan koşar.

Bilimin vecd içinde yapılmasını gerekli görür ve tasavvuf mertebelerine ulaşabilmek için ibadet ve zahitliği temel olarak alır.

Cüneyd, tasavvufta sem‘a halini kabul eder, fakat tevacüd halini reddeder.

Ona göre, tasavvufun amacı, insanın, Allah’ın takdirine bağlı olduğunu anlaması ve bütün işlerin Allah’tan geldiğini öğrenmesidir.

Yazılı bir eser bırakmayan Cüneyd’in sözleri çeşitli tasavvufî eserler yoluyla bugüne kadar geldi.

Özellikle müridi Cafer-ül-Huldi’nin topladığı kitapların başlıcaları: Devâ-âl-Ervâh (Ruhların Devası), Risale fi’s-Sihr (Sihir Risalesi), Kitab-üt-Tevhid (Birlik Kitabı), Emsâl-ül-Kur’an (Kur’an’da Anılanlar), El Mahabbe (Sevgi) ve Meâni-ül-Himem fil-Fetava-is-Sufiye (Sufîlerin Fetvalarındaki Himmetlerin Anlamları).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir