Cürhüm Kabilesi | Ansiklopedik Bilgi |

Curhum kabilesi kimdir,Cürhümiler kimdir,Cürhüm Kabilesi Nedir,Eski bir arap kabilesi.

Çok eskiden Yemen’den Mekke’ye geldikleri söylenir.

Hz. Muhammed zamanında yaşayan bir arap şairi, Kureyşlilere, bir fırtına sonunda yok olan Cürhüm ve Ad kabilelerinin felâketlerinden ibret almalarını öğütler.

İsmail ailesine bağlı olan Cürhümler, Mekke’deki arap kabileleri arasında kuvvetli ve hâkim bir durumda idiler ve bir şiire Kâbe muhafızlığı ettiler, fakat sonra Tanrıya karşı saygısızlık ettiklerinden Mekke’den kovuldular ve Kâbe muhafızlığı Kureyşlilere geçti.

Bir cevap yazın