Çuvaşlar Kimdir?

 

Çuvaşlar Kimdir,Rusya.’ya bağlı Çuvaş Muhtar Milli cumhuriyetinde yaşayan Türk kavmi; sayıları yaklş. ol. 1 470 000.

Çuvaş Türkleri

Kendilerine Çıvaş adını vermişlerdi. {Çuvaş tatarca «yavaş» anlamına gelir.) Bu ad ilk defa rusça kaynaklarda tespit edilmiştir (1521).

Çuvaşlar Orta Volga bölgesinin en eski halklarından kabul edilirler. Tarihçi ve dil bilginlerine göre eski Bulgarlar ile yerli etnik grupların karışmasından meydana gelmişlerdir.

X.yy.ın başlarında Volga (idil) Bulgarlarının, XIII.yy. ortalarında Moğolların, XV. yy.da Kazan hanlığının ve XVI. yy.da da Rusların yönetimi altında bulunuyorlardı.

Çuvaşlar arasında Ortodoks Hıristiyanlığı. Korkunç İvan (1530-1584) devrinde, ancak Çuvaş ülkesinin kuzey bölgelerinde benimsenmeğe başlandı. Fakat rus misyonerlerinin Hıristiyanlığı kabul ettirmek için Çuvaşça öğrenmeleri, çuvaşça gramer kitabı yazmaları (1769), hattâ Kutsal Kitabı Çuvaşçaya çevirmeleri pek etkili olmadı. Daha sonra rus hükümetinin baskısıyla Ortodoksluk resmi din olarak kabul edilmesine rağmen de Çuvaşların büyük çoğunluğu eski dinlerini titizlikle korudular.

Çuvaşlar arasında şamanlığın tek tanrılı bir din haline gelmesinde İslâmlığın büyük ölçüde etkisi oiduğu görülür. Çuvaşların dini terminolojisinde arapça birçok kelime kullanılmıştır. Çuvaşlar eskiden beri tarım yaparak geçimlerini sağlamaya çalışmışlardır. Ormanlardan geniş ölçüde faydalanırlar, avcılık ve balıkçılık da geçim kaynakları arasındadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir