Dadaloğlu Kimdir,Hayatı Kısaca

Dadaloğlu Kimdir,Türk halk sairi (1785 ?-1868 ?).

Dadaloğlu Hayatı Kısaca

Toroslardaki Avşar Türkmenlerinden Âşık Musa adlı bir halk şairinin oğludur. Çukurova’da ve Orta Anadolu’da gezgin şair olarak dolaştı.

Saz şiiri geleneği içinde tabiat duygusunun ve lirizmin hâkim olduğu şiirler söyledi.

Asıl ününü, göçebe türkmen aşiretlerinin yerleşik hayata geçmemek için giriştikleri direniş üstüne söylediği gürlerle yaptı.

İsyancı Türkmenler üzerine gönderilen Fırkai İslahiye adlı askeri birliğin kumandanlarından Derviş Paşa, bu ayaklanmaları bastırmış, Dadaloğlu’nun aşiretini Sivas’ta Aziziye ilçesine naklederek yerleşik hayata mecbur etmişti.

Hayatının son yıllarını yeniden döndüğü Adana’da geçiren Dadaloğlu’nun, osmanlı ordusuyla göçebe Türkmenler arasındaki çekişmeyi anlatan şiirleri, özellikle Çukurova’da ün kazandı.

Bir cevap yazın