Daktylos Nedir,Ne Demek

Daktylos Nedir,Daktylos Ne Demek,Daktyos mısraı. daktylos’un hâkim olduğu vezin veya ritim.

Bir kadem’in altıda biri değerindeki (0,0185 m) eski yunan uzunluk ölçüsü,

Vurgu, uzun üzerinde olduğundan, daktylos’un ritmi zayıflayan bir ritimdir.

Vurgulu ve vurgusuz bölümlerinin süresi eşit olan daktylos, adını da herhalde «parmak» anlamına gelen daktylos kelimesinden almıştır (parmağın üç eklemi, bu veznin üçlü ritmini gösterir).

Dini şiirin ve destanın bazı türlerinde kullanılan daktylos’un helenistik devir öncesinden kaldığını ileri sürenler olmuştur.

Çoğu zaman, eşdeğerlisi olan spondeios ile birlikte kullanılır.

Çok çeşitli duyguların ifadesine elverişlidir.

Daktylos mısraı. En çok rastlanan daktylos mısraları heksametron ve pentametrort’lardır.

Homeros destanı heksametron daktylos’lardan meydana gelir; daktylos, Ennius tarafından Koma’ya sokuldu ve Saturnus mısraın ın yerini aldı; daktylos mısraının latin şiirindeki yeri önemlidir.

Bu mısra iki hecelik bir ayakla (spondeios veya trokhaios) birlikte kullanılan beş daktylos’tan meydana gelir.

Spondeios. mısraın her tarafında daktylos‘un yerini alabilir (beşinci ayakta bu değiştirmeye pek az rastlanır); değiştirmenin yapıldığı mısraa spondeiakos ismi verilir.

Heksametron daktylos’larda en sık rastlanan durak üçüncü trokhaios ve pentametros (beş yarım ayak) duraklarıdır; bu duraklar mısraı hemen hemen eşit iki parçaya böler.

Vergilius, çoğunlukla üç yarım ayak durağıyla (mısraı Ölçülü olarak üçe böler) birlikte yedi yarım ayak durağını kullanırdı.

Bükolik diyerez mısraın (beşinci daktylos ve spondeios) son parçasını (clausula) ayırır; böylece atlama kolaylaşır.

Mısra bir «atlama» kelime kapsadığında birinci ayaktan – sonraki diyerez çoğunlukla mısra başındaki parçayı ayırır.

Pemametron daktylos aslında yerinde bir terim değildir: gerçekte pentametron daktylos iki katalektikos, üç ayaktan meydana uelen iki heksametrondur.

Her üç ayak bir uzun hecenin takip ettiği iki daktylos’tan meydana gelir; bu üç ayak spondeios daktylosun yerini alabilir.

Diyerez iki üç ayağı ayırır.

Sürekli diziler halinde çok az kullanılan pentametron daktylos genellikle, eleji beyiti adı verilen bir bütün içinde heksametron daktylosla kaynaşır. Eleji beyiti yunan ve latin elejisinde ve epigramma’da kullanılmıştır.

Bir cevap yazın