Dalton Kanunu Nedir

Dalton Kanunu Nedir,Bir gaz karışımının basıncı, karışımdaki gazların aynı sıcaklıkta ayrı ayrı karışımın hacmine eşit bir hacimde oldukları takdirde gösterecekleri kısmi basınçlarının toplamına eşittir.

Gerçek gazlara da uygulanabilen bu kanun, özellikle tükel gazlar için büyük bir önem taşır.

Gaz ve buhar karışımları. İçinde gaz bulunan bir kap İçine bir sıvı akıtıldığı zaman, sıvı yavaş yavaş buhar çıkarmaya başlar.

Gazın basıncı ne kadar fazla ise buhar çıkışı da o kadar yavaş olur.

Buhar çıkışı ancak, deney sıcaklığında karışımın basıncı, incelenen sıvı buharının maksimum basıncına yükseltilen gazın basıncına eşit olduğu zaman durur.

Böylece, buhar ve gaz birbirine karışır ve karışınım basıncı, gaz ve buharın basınçları toplamına eşit olur.

Aynı kap içine,değişik sıvılar doldurulmuş çok sayıda pota daldırıldığı zaman da aynı olay gözlemlenir ve potalar içindeki değişik sıvıların buharlan kimyasal bir tepkimeye yol açmaz.

Olay sırasında her sıvı, boşlukta çıkardığı buhar miktarı kadar buhar yayar.

Buharlar doyurucu olmadığı zaman da ayrı kanun geçerlidir.

V hacmindeki bir kap içine, sabit sıcaklıkta ve p,p’,p” v.b. basınçları altında ilk hacimleri v,v’,v” v.b. olan çeşitli gazlar gönderilirse kap içindeki karışımın P basıncı PU = pu + p’v + olur.

Bir cevap yazın