Damat Abdullah Paşa Kimdir,Hayatı

Damat Abdullah Paşa Kimdir,Osmanlı valisi ve hattat (İstanbul ?-Silistre 1780).

Damat Abdullah Paşa Hayatı

Ahmed IlI’ün kızlarından Saliha Sultanın kocası ve Sarhoş (Güleç) Ali Paşanın oğludur.

Babasının ölümü üzerine Saray’a alındı.

Enderun’da terbiye gördü, Hasoda’ya girdi, çuhadarlığa kadar yükseldi.

Kitabet ve silahşörlükte gösterdiği maharet yüzünden kendisine, mirmiranlık rütbesiyle Köstendil sancağı verildi.

Böylece saraydan çerağ edildi.

Çeşitli vazifelerde ve Diyarbakır, Bağdat, Maraş ve İçel, Rakka, Aydın valiliklerinde, Rumeli valiliğiyle ismail, Sofya, Belgrad seraskerliklerinde bulunan Abdullah Paşa, Silistre valisi iken öldü.

İdarî sahadaki başarısızlığına rağmen ifadesi ve yazısı çok kuvvetli ve güzeldi.

Sülüs ve nesih yazıyı, kardeşi Numan Bey ile Enderun’un yazı hocası Emir Efendizade Seyit Abdülhalim Efendiden öğrenmiş ve icazet almıştı.

Bir cevap yazın