Damat Cafer Paşa Kimdir,Hayatı

Damat Cafer Paşa Kimdir,Osmanlı devlet adamı (öl. İstanbul 1609). Enderundan yetişti.

Çuhadar-ı şehriyarî, yeniçeri ağası (1586), Anadolu beylerbeyi (1588), Rumeli beylerbeyi (1590) oldu.

1593’te kubbealtı vezirleri arasına katıldı. Mısır beylerbeyliği yaptı (1597-1601).

Fatma Sultan ile evlendirilerek osmanlı sarayına damat oldu ve Tuna muhafızı tayin edildi; bir ara sadaret kaymakamlığı da yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir