Damat Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Damat Mehmed Efendi Türk devlet adamı. (Çebni, ? – İstanbul 1613).

öğrenimini bitirdikten sonra, kazasker Bostanzade Mehmed Efendiye tezkirecilik yaptı.

Murad III’ün yakınlarından Raziye Hatunun kızıyla evlendiğinden «Damat Efendi» ünvanıyla tanındı.

Ümmüveled medresesinde müderris, 1589’da sahn müderrisi, 1591’de Galata, 1593’te Bursa, 1595’te istanbul kadısı ve Anadolu kazaskeri oldu.

1596’da azledilerek Mısır kadılığına gönderildi. Kısa bir süre sonra Rumeli kazaskerliğine tayin edildi.

Eğri seferine katıldı ve sefer dönüşünde azledildi.

1598’de tekrar Anadolu, 1603 ve 1608 yıllarında Rumeli kazaskerliklerinde bulundu.

1608’de azledildi, i612’de Rusçuk kazası arpalık olarak verildi. ölümünde kendi yaptırdığı Dârülhadise gömüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir