Darülaceze,Tarihi,Kuruluş Nedenleri

Darülaceze hakkında ansiklopedik bilgi,kadın-erkek, yoksul, sakat ve kimsesiz çocukları korumak için, Sultan II Abdülhamid devrinde 27.000 metrekarelik bir alan üzerine yapılan hizmete sunulan “düşkünler yurdu.

Darülaceze Tarihi

Devrin sadrazamı Halil Rıfat Paşa, bu konuda büyük gayret sarf etti. Yurdun temeli 7 kasım 1892’de Kâğıthane’de Poligon sırtlarında atıldı.

Kuruluş yıllarında Dârülaceze, 28 ocak 1895 tarihli iki kararname ile yönetim bakımından içişleri bakanlığına bağlandı.

Yönetim kurulu başkanlığını belediye tarafından seçilen ve padişahça onaylanan bir memur yapacaktı.

Üyelikler Vakıflar idaresi, Müftülük ve Zaptiye nezaretince gösterilecek birer memura verilecekti.

Ayrıca Dârülaceze’de rum, ermeni, katolik ve yahudi azınlıkları birer temsilci bulunduracaklardı. Kurul, ücret almadan görev yapıyordu.

Bugün Dârülaceze İstanbul belediyesine bağlıdır ve döner sermaye ile yönetilmektedir.

Amacı din ve ırk ayrımı gözetmeden, düşkünleri barındırmak, çalıştırmak, ümitsizlikten kurtarmak, rahat bir hayat sürmelerini sağlamaktır.

Dârülaceze işletmelerinden sadece İstanbul halkı yararlanabilir.

Dârülaceze’de halen 644 düşkün bulunmaktadır. Bunlardan 237’si kadın, 334’ü erkek, 73’ü çocuktur.

Kuruluş, 28 500 m2 üzerinde toplam olarak 25 yapıdan meydana gelir: 1 müdüriyet binası, 3 hastahane, 1 çocuk yuvası, 5 düşkünler pavyonu, 1 cami, 1 kilise, 2 hamam ve çeşitli ihtiyaçlar için kullanılan diğer binalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir