Darun Nedve Nedir?

Darun Nedve Nedir,Câhiliye devrinde Kureyş reislerinden Kusey’in Kâbe’nin güneybatısında yaptırdığı toplantı yeri, önceleri Kâbe’nin bir bölümünde, Kusey bin Kilâb’ın evinin bulunduğu yer dârünnedve idi.

Kureyş kabilesinin savaş, nikâh ve diğer meseleleri burada görüşülür, karara bağlanırdı. Dârünnedve’deki toplantılara katılabilmek için 40 yaşından aşağı olmamak gerekti.

Toplantıların başkanlık görevini Abdüddar oğulları yürütmekteydi. Halife Muaviye bu makamı satın alarak Mekke valiliğine verdi. 564 Yılından sonra da Kâbe haremine katıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir