Davanın Yenilenmesi Nedir | Genel Hukuk Bilgisi |

Davanın Yenilenmesi,Yargılamanın Yenilenmesi Nedir,Bir davada iki tarafın da celseye gelmemesi veya gelen tarafın öteki tarafa daveliye çıkartmaması halinde mahkeme, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir.

İşlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konabilmesi için, taraflardan birinin bunu istemesi gerekir.

Taraflardan birince yapılan isteme yenileme denir.

Bu istem, her zaman ileri sürülebilir.

Ancak, işlemden kaldırma kararından altı ay sonra yenileme talebi ileri sürülürse, yeniden harç ödenmesi gerekir.

Bir cevap yazın