David Ben Gurion Kimdir?

David Ben Gurion Kimdir?  (1886 – 1973), İsrailli devlet adamı.I.Dünya Savaşı’nın başlangıcından kısa bir süre sonra, Siyonist çalışmalarından dolayı Osmanlı yönetimince Filistin’den sürülen Ben-Gurion ABD’ye giderek, siyasal çalışmalarını orada sürdürdü. Daha sonra İngiliz ordusunda Yahudi Lejyonu’nun örgütlenmesine yardım etti. Savaş süresince de, Yakındoğu’daki lejyonda görev yaptı.

Ben-Gurion savaştan sonra, İngiliz mandası altına girmiş olan Filistin’e döndü ve Yahudi devleti kurma çalışmalarına katıldı. Yahudi İşçi Partisi’ni (Mapay) ve Genel İşçi Federasyonu’nu (Histadrut) kurdu. İşçi Partisi daha sonra İsrail’deki en etkili siyasal güç haline geiâWM6tiW9ift5nifk\

Ben-Gurion 1935’te, Yahudi topluluğunun Filistin’e göçü, yerleşimi ve kök salması konusunda çalışmalar yapan, dünya Siyonizm’inin en üst yönetim organı olan Yahudi Ajansı’nın başkanlığına seçildi.

1936’da Filistin’de yaşayan Araplar, Yahudiler’in sistemli bir plan uyarınca Filistin topraklarına yerleşmelerine ve İngiliz mandasına başkaldırdılar. Ben-Gurion Filistin’de yaşayan Yahudi topluluğunu, Yahudiler ile Araplar arasında bir denge kurmaya çalışan İngilizler’e karşı mücadeleye çağırdı.

II.Dünya Savaşı’yla birlikte Avrupa’da başlayan Yahudi kıyımı, Filistin’e göçü hızlandırdı. Savaşın sonunda Birleşmiş Milletler, Filistin topraklarının bölünerek bir Arap, bir de Yahudi devleti kurulması karan aldı.

Uzun yıllar bağımsız bir Yahudi devletinin kurulması için uğraş veren Ben-Gurion, 14 Mayıs 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu karan uyarınca kurulan İsrail Devleti’nin bağımsızlık bildirgesini okudu. Başbakanlığa ve savunma bakanlığına getirilen Ben-Gurion İsrail ordusunun kuruluşuna öncülük etti. İlk Arap-İsrail Savaşı’nda İsrail ordusunu yönetti. Savaş 1949’da Araplar’ın yenilgisiyle sonuçlandı. 1953-55 arasındaki kısa bir süre dışında, 1963’e kadar başbakanlık görevini sürdürdü. Başbakanlığı süresince Araplar’a karşı sert ve saldırgan bir siyaset izledi. 1963’te kişisel nedenlerle başbakanlıktan ay rıldı.

David Ben-Gurion

David Ben-Gurion

David Ben-Gurion

Bir cevap yazın