Davud Antaki

Davud Antaki,Tıb alimi,Doğum tarihi belli değildir.Doğuştan kör olduğu için Darîr ve Akmah, bilgisinin ve zekâsının parlaklığından dolayı da El Basîr (can gözüyle gören) diye tanınır.

Davud-u Antaki

Mantık, fizik, tıp okudu, öğrenimi bittikten soma Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır’a gitti. Şiî olduğu için Mısır’da hoş karşılanmamasına rağmen bilim ve felsefe konularındaki üstünlüğü ve Medrese-i Zahiriye’de ezel hücresinde hastalan tedavi etmesi yüzünden saygı gördü.

Mekke şerifinin daveti üzerine Mekke’ye gitti (1599). Felsefe ve bilim alanında serbest düşünceli bir bilgin olan Davud Antakî, tıp ve tabiî bilimler alanında da tanınmıştı.

Başta tıp almak üzere, felsefe, astroloji, mantık, geometri ve psikoloji konularında pek çok eseri vardır:

Tezkiretü Ul-il-Elbâb ve’l-Ca-miü li’l-Aceb-il-Ucâb (Sağduyu Sahiplerinin Tezkiresi ve Güzel Eserlerin en Güzellerini İçine Alan Kitap)

En-Nüzhet-ül-Mübhice fi Teşhiz-il-Ezhân-ı ve’l-Emzice (Zihinleri ve Mizaçları Bileme Konusunda Ferahlık Yeren Sevinç)

Kifâyet-ül-Muhtâc fi îlm-il-llac (İlâç ilminde İhtiyacı Karşılayan Eser)

Nüzhet-ül-Ezhan fi İslah il-Ebdân (Bedenleri Islah Etme Konusunda Zihin Açıcı Eser)

Gayet-ül-Merâm fi’l-Mantık-ı ve’l Kelâm (Kelâm ve Mantık İlminde Amaç); ani’l-Müşkilât (Güçlüklerin İçinden Keşif)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir