Debbağzade Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Debbağzade Mehmed Efendi Türk şeyhülislâmı (? – İstanbul 1702).

Yedikule debbağları şeyhi Mahmud Efendinin oğlu.

Devrinin bilginleri olan cerrah Şeyh Mahmud, Uzun Hasan ve Tarsusî Efendilerden ders gördü.

Kazasker Kara Çelebizade Mahmud Efendiden mülâzemet aldı. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı.

1667’de Şam, 1670’te Edirne, 1674’te istanbul kadısı oldu. 1679’da Anadolu kazaskerliğine tayin edildi.

1683’te Rumeli payesini aldı. 1687’de Rumeli kazaskeri, aynı yıl şeyhülislâm oldu.

Mehmed IV’ün tahttan indirilmesini hazırlayanlar arasında bulunan Mehmed Efendi, Köprülü Fazıl Mustafa Paşanın katline fetva vermediğinden ocak ağalarının etkisiyle 1688’de azledildi.

Bir süre sonra Seyit Feyzullah Efendinin azli üzerine ikinci defa bu makama getirildi.

Fetavay-ı Numaniyye (Numan’a ait Fetvalar) ve Sahih hadisleri konu edinen Reşahat-ün-Nâsıh mine’l Hadîs-i Sahîh (Gerçek Hadisten Damlalar) adlı eserleri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir