Dede Ömer Ruşeni Kimdir,Hayatı

Dede Ömer Ruşeni Kimdir,(öl.1487) XV. Yüzyılın önde gelen Halveti şeyhlerinden, mutasavvıf şair.

Daha çok şiirlerinde kullandığı Rûşenî mahlasıyla bilinir.

Bursa’da okudu. Çeşitli seyahatler yaptı. Dinî ve tasavvufî şiirlerini derleyen yazma Divan’ı ve Âsar-ı Aşk (Aşkın Eserleri) adlı yayımlanmış bir eseri vardır. Halvetî tarikatının büyüklerindendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir