Defterdar Atıf Efendi Kimdir

 

Defterdar Atıf Efendi Kimdir Defterdar Atıf (Mustafa), Türk hattat, .şair ve maliyecisi (İstanbul, ?-1742).

Defterdar Atıf Efendi Hayatı

İzzet Ali Paşanın defterdarlığı sırasında önce mektupçu, sonra da başdefterdar (1727-1742) oldu.

Bu vazifede kalabilmek için sarayda nüfuzlu olan Dârüssaade AğaHacı Beşir Ağaya her ay bin altın hediye etmiştir.

Sonradan azledilerek Gelibolu’ya sürüldü.

Nabi üslûbunda didaktik ve ayrıca arapça ve farsça şiirler yazmıştır.

İstanbul kütüphanelerinde yazma nüshası olan 714 beyitlik Divan’ı vardır.

Ağa kapılı İsmail Efendi ve onun oğlu Mustafa Efendiden sülüs ve nesih yazı tarzını öğrenmiştir.

Divanî, rik’a ve siyakat nevi hatta başarılıdır.

Kamerî yıl yerine Şemsî yıl kullanmanın devlet hâzinesine sağlayacağı faydaya dair hazırladığı lâyiha üzerine 1740’tan itibaren Şemsî yıl kullanılmıştır.

Çok değerli bir kitaplık olan Atıf Efendi kütüphanesini kurmuştur.

 

Bir cevap yazın