Defterdar ibrahimpaşa mescidi,medresesi | Tarihi Yapılar İstanbul |

Defterdar camii Defterdar ibrahimpaşa mescidi ve medresesi,İstanbul’da, Çarşamba’da, Kanunî devri defterdarlarından İbrahim Paşa tarafından yaptırılan mescit ve medrese; yıkılmıştır.

Bir cevap yazın