Delibaşzade Mustafa Akif Paşa Kimdir,Hayatı

Delibaşzade Mustafa Akif Paşa Türk kumandanı (Kütahya 1835 – Erzincan 1888).

Harbiye mektebini erkânıharp yüzbaşısı olarak bitirdi.

1877 Osmanlı – Rus savaşına katıldı ve Gazi Ahmed Muhtar Paşa kumandasında Doğu cephesine gitti.

Burada paşalığa yükselerek fırka kumandanlığına tayin edildi.

Bir cevap yazın