Demirci Mehmet Efe

Demirci Mehmet Efe,Millî Mücadeleye katılan Türk efelerinden biri (Nazilli, Pirlibey köyü 1885-1959).

Demirci Mehmet Efe’nin Hayatı Kısaca

Babası gibi demirciydi. Birinci Dünya savaşı sırasında bir ermeni subayının onur kırıcı hareketi üzerine askerden kaçarak dağa çıktı, 200 kişilik kuvvetiyle eşkıyalığa başladı. ödemiş, Denizli ve Aydın çevresinde tanındı.

15 Mayıs 1919’da İzmir’e giren Yunanlılara karşı Millî Mücadeleye katıldı. Kuvvetleriyle 10 temmuzda Umurlu’daki cephe kumandanı binbaşı İsmail Hakkı Beyin emrine girdi. Fata, Adagide baskınlarında etkili rol oynadı.

Sökeli Ali Efe’nin ordu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gittiği Denizli’de öldürülmesine kızarak Denizli’yi Demirci Mehmet Efebastı, yüz kişiyi de kurşuna dizdi. On bin kişi ile Aydın cephesinde düşmanı durdurdu.

5 Ekim 1919’da Aydın cephesi Umum Kuvayî Milliye kumandanı oldu. Nazilli’de karargâhını kurdu. 22 Haziran 1920’de Yunanlıların millî kuvvetlere saldırması üzerine Eğridir, İsparta dolaylarındaki dağlara çekildi. 10 Kasım. 1920’de Refet Beyin (Bele) Afyon-Adana arasındaki Güney cephesine tayini, Kuvayı Milliye ile Kuvayı Nizamiye arasında çekişme yarattı.

Bu olayda çeteciliği savunan Galip Hoca ve Çerkez Ethem, Demirci Efeyi kendileriyle birleşmeye, Refet Bey de kendi yanına Konya’ya çağırdılar, Refet Bey kolordu kumandanlığını da vaat etti.

Fakat o her iki çağrıyı da reddetti. Çerkez Ethem’in davetini duyan Refet Beyin baskını üzerine Demirci Efe kuşatma kuvvetlerini yararak dağa kaçtı ise de, kuvvetleri teslim oldu. Sonra Ankara hükümeti Millî Mücadeledeki başarılarından dolayı kendisini affetti.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir