Demosthenes Kimdir,Hayatı

Demosthenes Kimdir,Yunanlı hatip ve devlet adamı (Atina M.ö. 384-Kalaureia 322).

Demosthenes Hayatı

Varlıklı bir silâh yapımcısının oğlu. On sekiz yaşındayken, mirasına elkoyan vasilerini hâkimler önünde suçladı ve hitabet sanatının inceliklerini öğrenmeğe koyuldu.

Bir söylentiye göre, kekeme olduğu için, ağzına çakıl taşları koyup konuşma denemeleri yaparak, bu kusurunu gidermeğe çalıştı. İsaios’un öğrencisi oldu.

Hâkimler önüne çıkan davalı ve davacı taraflar için savunmalar yazarak geçimini bu yolla sağladı.

Pros Phormiona (Phormiona İçin); Kata Stephanu Pseudomartyrion (Stephanos’un Yalancı Şahitliğine Karşı).

354 Yılında dolaylı olarak siyasetle uğraşmaya başladı ve yabancı ülkelere karşı kararlı bir sertlikle davranılmasının, deniz kuvvetlerinin takviyesinin ve mâliyenin düzenlenmesinin gerekli olduğunu savundu.

Kat’Androtionos (Androtionos’a Karşı), Kata Timokratus (Timokrates’e Karşı), Kat’Aristokratus (Aristokrates’e Karşı) adlı söylevlerini bu sırada verdi.

Pros Leptinen (Leptines Yasasına Karşı) ve Peri Symmorion (Symmoira’lar [Siyasî parti] Üstüne) gibi, tam anlamıyla siyasî sayılabilecek söylevleri de bu yıllara rastlar.

Hyper Megalopoliton (Megalopolis’liler üstüne) adlı söylevi ile Isparta’nın gücünün tehlikelerine karşı, Atinalıların dikkatini çekti (353).

Makedonya kralı Philippos IV’ün tehlikeli tasarılarını anladı ve bunları Kata Philippu IV (Philippos IV’e Karşı) ile ilk olarak suçladı (351).

Olynthiakoi (Olyntos üstüne) [349-348] adlı üç söylevi ile Atinalıları, Philippos’a karşı kışkırtmaya çalıştı, ama durumun kötüye gittiğini görünce Philokrates barışını (346) sağlayan elçiler heyetine katıldı ve Peri Eirenes (Barış Üstüne) [345] adlı söylevinde yurttaşlarını, görüşmelerin devamı gerektiğine ikna etti.

Ama Philippos, mecliste kendisine karşı yöneltilen saldırılar konusunda Atinalılardan hesap sormak cesaretini gösterdi.

Bunun üzerine, Demosthenes, cevap olarak, milletvekilleri önünde ikinci Kata Philippo’yu (Philippos’a Kargı) okudu (344-343).

Aynı zamanda, Aiskhines’i 346 yılındaki elçiliği sırasında yurduna ihanet etmekle suçladı ve Aiskhines aleyhine Peri Parapresbeias (Elçilik Üstüne) davasını açtı.

Ne var ki Aiskhines, bu davada beraet etti (343). Daha sonra, çeşitli yunan sitelerinde üzerine almış olduğu görevlerden faydalanarak yaptığı temaslarda Philippos aleyhine bir koalisyon kurmaya çalıştı.

Bu konuda şu iki konuşmayı yaptı: Peri ton en Kherroneso (Kherroneso Meseleleri Üstüne) [342] ve üçüncü Kata Philippu (Philippos’a Karşı) [341-340].

O zamana kadar muhalefetin sözcüsü olan Demosthenes, bundan sonra yönetici partinin başına geçti (340-338).

Amphissa savaşı veya leros Polemos (Kutsal Savaş) sırasında (339), Philippos aleyhine Thebai ile ittifak yaptı.

Philippos, Khaironeia’da galip gelince (338) Atinalılara karşı yumuşak davrandı.

Ama yurtseverler partisi gücünü kaybetmişti; sonraları ancak önemsiz bir varlık gösterebildi. Bu arada Demosthenes aleyhine «Taç» davası açıldı.

Bu dava uzun yıllar sürdü (337-330). Davanın konusu şuydu: Demosthenes’in dostlarından biri, siyasî alanda göstermiş olduğu üstün çabalardan ötürü, armağan olarak, ona bir altın taç verilmesini teklif etmişti.

Aiskhines, bu teklife karşı direndi fakat açılan davayı kaybederek mahkum edildi ve sürgüne gönderildi.

Demosthenes, daha sonra, Harpalos işine karıştı ve para cezasına çarptırıldı, ama bu cezayı ödeyemedi.

İskender’in ölümünden sonra, Atina’da, Antipatros’a karşı çıkan ayaklanmada önemli bir rol oynadı.

Atina yenilince, Demosthenes Kalaureia adasına kaçtı ve Poseidon tapınağında yakalanmak üzereyken zehir içerek intihar etti.

Demosthenes’in adını taşıyan altmış söylev vardır, ama bunların birçoğunun ona ait olduğu şüphelidir.

Bir eylem adamı olan Demosthenes, Atina’nın geçmişine yaraşan bir şekilde davranarak, onun eski hâkimiyetini ele geçirmesi ve Philippos’un hâkimiyetine set çekebilmesi için bütün gücüyle çalıştı.

Bu çalışması sırasında büyük bir devlet adamına has nitelikleri olduğunu gösterdi: yılmaz bir irade gücü; büyük halk yığınlarının uyuşukluğuna ve vurdumduymazlığına karşı cesaretle direniş; her zaman uyanık bir anlayış yeteneği.

Şüphesiz Demosthenes, atina söylev sanatının en büyük kişisidir. Konuşmalarının ateşliliği ve delillerinin şaşmazlığı, beğenilme kaygusu taşımayan ve söylevcilik sanatının gösterişçi oyunlarına yüzvermeyen Demosthenes’in belâgatine, eşine az rastlanır bir güç ve yenilik verir.

M.ö. 280 yılında, Demosthenes’in ölümünden kırk yıl sonra, yeğeni Demokhares’in teklifi üzerine, Demofthenes’in Atina’da bir heykelinin dikilmesine karar verildi. Heykeli yapmakla Polyeuktos görevlendirildi.

Kaybolmuş bulunan bu bronz heykelden ilham alınarak yapılmış otuzdan fazla heykel vardır: Herculanum büstleri; Kopenhag, Berlin, Münih ve Louvre’da bulunan heykeller; Berlin müzesindeki altın madalyon; özellikle, harmanisinin eteğinin ucu omuzunda, elleri iki yana sarkmış ve düşünceli bir şekilde ayakta duran Vatikan Demosthenes’i.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir