Deniz Saha Kumandanlığı Nedir

Deniz Saha Kumandanlığı Nedir,Bir devletin birkaç denizde kıyısı varsa veya aynı denizdeki kıyıları çok uzun olursa her denizde veya denizin bölgelerinde deniz saha kumandanlıkları kurulur.

Deniz Saha Kumandanlığı

Bunlar genellikle bir koramiral tarafından yönetilir ve Deniz Kuvvetleri kumandanlığına bağlıdır.

Bir deniz saha kumandanı kendi bölgesinde bulunan ve Deniz Kuvvetleri kumandanlığına bağlı olan karadaki makam ve kuruluşlarla (deniz müstahkem mevkii, deniz üssü, askeri liman v.d.) kendi emrine verBilimselş bulunan çeşitli tip muharip ve yardımcı gemilerin en üst amiridir ve görevleri şunlardır: bölgesini denizden gelecek tehlikelere karşı savunmak, emrindeki deniz kuvvetleriyle kendi bölgesindeki deniz harekatım hazırlayarak yönetmek, bölgedeki kara, hava ve jandarma kuvvetleriyle karşılıklı yardım, destek ve işbirliği yapmak, emrindeki gemi ve kuruluşların eğitim, moral, bakım, tutum, onarım işlerini yürütmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve savaşa hazır bulundurmak.

Bu kumandanlıklar için standart bir kuruluş yoktur.

Kumandanlığa verilen göreve, durum ve içinde bulunulan şartlara göre teşkilatlanır.

Deniz saha kumandanlığı görevli bulunduğu denizle veya ülkeye göre coğrafi yeriyle yahut denizin bir bölümüyle adlandırılır: Akdeniz Saha kumandanlığı veya Türkiye’de olduğu gibi Kuzey, Güney Deniz Saha kumandanlıkları veya Kuzey Atlantik Saha kumandanlığı gibi.

Bir cevap yazın