Derviş Ali Efendi

Derviş Ali Efendi,(? -1673)- Hattat ve yazı öğretmeni. Yeniçeri Ağası Karahasanoğlu Hüseyin Ağa’nın kölesi olarak yetişti. Azad edilerek Karakollukçu oldu. Sülüs ve nesih yazıda Hattat Erzurumlu Halid’den icâzetnâme (diploma) aldı.

Sadrâzam Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa’nın ve Hâfız Osman’ın yazı öğretmenliğini yaptı. Hat sanatında büyük ün sahibi olmuş ve hakkında şöyle söylenmiştir:

Harfine bir kimse nokta koyamaz Fadl-ı dânişle olursa bu Ali Bir eser kaldı ki sönmez haşredek Fenn-i hat içre ziya-yı meş ‘ali.

1673 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı Topkapı Surdışı mezarlığındadır. Mezartaşında şu yazı yazılıdır:

Şeyh-i vakt üstad-ı kül Derviş Ali Gitti ukbâye ana imdad ola A ttı meydan-ı fenade menzilin Dikdi menzil taşım tâ yâd ola Pes dua idüp didim tarihini Menzilin Firdevs ruhin şâd ola. 1084

Derviş Ali Efendi Eserleri

1-Mushaf-ı Şerifler (40’tan fazla, biri Topkapı Sarayı Müzesi’nde).
2-Enam, Evrad, Kıraat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir