Derviş Ali Kimdir?

Derviş Ali Kimdir,Türk hattatı (İstanbul, ?- 1673).

Derviş Ali’nin Hayatı

Dergâhı Ali yeniçerilerinden Karahasanoğlu Hüseyin Ağa ailesi tarafından yetiştirildi, bir söylentiye göre de aynı aile tarafından azat edildi. Bir süre karakullukçu oldu.

Sülüs ve nesih yazıyı Halidi Erzurumî’den öğrendi. Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa da Derviş Ali’nin talebesidir. Kırktan fazla Kur’an ve en’am yazdı. Hattatlar arasında Büyük Derviş Ali ve Birinci Derviş Ali diye de anılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir