Derviş İbrahim Paşa Kimdir,Hayatı

Derviş İbrahim Paşa Osmanlı müşirlerinden (Lofça 1812-İstanbul 1896). İlk öğrenimini bitirdikten sonra İstanbul’a geldi ve yeni kurulan Asakiri Mansure’ye gönüllü olarak katıldı.

Binbaşılığa kadar yükselerek (1836-1837), serdarıekrem Ömer Paşanın yaveri oldu.

Çeşitli askerî görevlerde bulunduktan sonra müşirliğe yükseldi (1862). Karadağ ayaklanması sırasında İştrog boğazı harekâtında görev aldı ve kuvvetlerini İşkodra’ya sokmayı başardı.

Yanya valiliğinde bulundu, bir süre sonra IV. Ordu müşiri olarak Suriye’ye gönderildi.

Anadolu ıslahat heyetine katıldı ve Kozan harekâtını idare etti. Sonraları çeşitli görevlerde bulundu ve Sırbistan harekatı sırasında Bosna valiliğine gönderildi.

Ayaklanmaları bastırmak için hazırladığı rapora İstanbul’daki rakipleri önem vermediler ve durumunu sarsmak için Hersek harekâtına Ahmed Hamdi Paşayı gönderdiler. Bir süre sonra Bosna valiliğinden alman Derviş Paşa İstanbul’da Bahriye nazırlığına getirildi.

1877-1878 Türk-Rus savaşı sırasında kendisine Batum limanının savunması görevi verildi ve burasını mütarekeye kadar başarıyle korudu. Savaştan sonra aldığı görevler arasında Diyarbakır ve Selânik valiliklerindeki çalışmaları başarılı oldu. Sonra yeniden Bahriye nazırlığına, serasker kaymakamlığına ve Genel Kurmay başkanlığına tayin edildi.

Mısır’a İngilizlerin girmesine yol açan Ârabî Paşa olayı üzerine özel görevle Mısır’a gönderildi. Son olarak Rumeli orduları kumandanlığında bulundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir