Derviş Mehmed Paşa Kimdir | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Derviş Mehmed Paşa Kimdir,Osmanlı sadrazamı (1585-1655).

Sadrazam Tabanıyassı Mehmed Paşanın kethüdalığından yetişti.

Sadrazam Derviş Mehmed Paşa

Çerkez asıllı olduğu sanılır.

Murad IV tarafından önce Şam, daha sonra Bağdat seferi sırasında Diyarbakır beylerbeyliğine (1638) getirildi.

Padişahın İstanbul’a dönmesinden sonra Bağdat’ta görev alarak vezirlik rütbesi kazandı (1639).

Üç yıl beylerbeylik yaptığı Bağdat’ta güvenliği sağladı, imar faaliyetlerine girişti, ticaret ve tarımı geliştirdi.

1644’te Halep, 1646’da Anadolu, daha sonra da Silistre ve Bosna eyaletlerine tayin edildi.

İkinci defa Silistre’ye tayin olunduğu zaman Venedikliler Çanakkale boğazını ablukaya almışlardı.

Derviş Mehmed Paşa Venedik gemilerini bozguna uğratarak osmanlı donanmasının boğazdan çıkmasını sağladı (7 mayıs 1649).

1651’de Anadolu beylerbeyliğine, 16S2’de de kaptanıderyalığa getirildi.

Kendisini düşürmek isteyen sadrazam Tarhuncu Ahmed Paşa ve defterdar Zumazen Mustafa Paşa ile çatıştı.

Tarhuncu’nun azil ve idamından sonra sadrazamlığa getirildi (20 mart 1653).

Hükümet işlerini defterdar Moralı Mustafa Paşaya bırakan Derviş Mehmed Paşa, alınan rüşvet ve hediyeleri resmen gelir kaydederek sarayın aşırı masraflarını karşıladı, görevleri para karşılığı dağıttı.

1654’te yapılan şikâyetler üzerine sadrazamlıktan azledildi, ertesi yıl öldü.

Bir cevap yazın