Derviş Mehmed Paşa Kimdir?

Sadrazam Derviş Mehmed Paşa  Osmanlı sadrazamı (Mora 1765-İskenderiye [Yenbu] 1837). Vezir Morali Ahmed Paşanın hizmetine girdi. Mühürdarlık görevinden sonra Karesi mutasarrıflığına, Hamid sancağı muhassıllığına (1816), vezirlik rütbesiyle de Hüdavendigâr (Bursa) mutasarrıflığına getirildi.

Sadrazam Rauf Paşanın azlinden sonra Mahmud II’nin sadrazamı oldu (1818). Başarısızlığı yüzünden azledildi (1820), Gelibolu’ya sürüldü. Affedildikten sonra Şam valisi, daha sonra Anadolu beylerbeyi oldu.

Yolsuz davranışları üzerine Afyonkarahisar’a sürüldü. 1837’de İskenderiye şeyhülharemliğine getirildi. İstanbul ve Bursa’da vakıfları vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir