Derviş Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Derviş Mehmed Paşa Kimdir,Osmanlı sadrazamı (Mora 1765-İskenderiye [Yenbu] 1837).

Sadrazam Derviş Mehmed Paşa

Vezir Morali Ahmed Paşanın hizmetine girdi.

Mühürdarlık görevinden sonra Karesi mutasarrıflığına, Hamid sancağı muhassıllığına (1816), vezirlik rütbesiyle de Hüdavendigâr (Bursa) mutasarrıflığına getirildi.

Sadrazam Rauf Paşanın azlinden sonra Mahmud II’nin sadrazamı oldu (1818).

Başarısızlığı yüzünden azledildi (1820), Gelibolu’ya sürüldü.

Affedildikten sonra Şam valisi, daha sonra Anadolu beylerbeyi oldu.

Yolsuz davranışları üzerine Afyonkarahisar’a sürüldü.

1837’de İskenderiye şeyhülharemliğine getirildi. İstanbul ve Bursa’da vakıfları vardır.

Bir cevap yazın