Derviş Osman Kimdir,Hayatı

Derviş Osman Kimdir,Mevlevi şair (XVII. yy.).

Şair Derviş Osman

İlbasan’lıdır. Hayatının büyük bir kısmını Galata mevlevîhanesinde hizmetle geçirdi.

Mevlevî büyüklerinden Ağazade ve Ankaravî’nin sohbetlerinde bulundu.

Gülşen-i İrfan (irfan Bahçesi) adlı ahlâkî nasihatler kitabını kardeşi Kara Mustafa Paşaya ithaf etti.

Esrar Dede tezkiresine, Derviş Osman’ın derviş mahâslı bir şiirini almıştır.

Bir cevap yazın