Dilaver Paşa Kimdir,Hayatı (Sadrazam)

Dilaver Paşa Kimdir,Osmanlı sadrazamı ( ? – öl. 1622 )nderundan yetişerek sarayda çeşnigirbaşılığa kadar yükseldi.

Kıbrıs beylerbeyliğinde bulunduktan sonra vezirlik rütbesiyle Bağdat beylerbeyliğine tayin edildi (1614).

Bu görevinde halka baskı yapan yasakçı yeniçerilerin görevlerini kaldırmak, sancakbeyleri ile şeyhler arasındaki vergi anlaşmazlığına son vermek gibi olumlu iğler yaptı.

Diyarbakır beylerbeyliğinde (1615) başkaldıranları sindirdi, beyler arasındaki geçimsizliği ortadan kaldırarak devlet otoritesini sağladı.

Sadrazam Mehmed Pasa kumandasındaki ordu ile Revan kuşatmasına katıldı.

Sadrazam Dilaver Paşa

Kuşatmanın başarısızlığı üzerine görevinden alındı ise de çok geçmeden, Rumeli, bir süre sonra da gene Diyarbakır beylerbeyliğine getirildi (1619). Hotin seferine katıldı.

Kendi parasıyla devlete hizmet etmek isteği üzerine sadrazamlığa getirildi (1621). Hâile-i Osmaniye’nin ikinci gününde (19 mayıs 1622), yeniçerilerin isteğine uyularak öldürüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir