Divan-ı Ali Nedir?

Divan-ı Ali Nedir,Ne Demek,yüce divan.1924 Tarihli Teşkilâtı Esasiye kanununun 61. maddesi, İcra vekilleri, Danıştay ve Yargıtay başkan ve üyelerini ve Cumhuriyet başsavcısını yargılamak için bir «Divanı Âli» kurulacağını belirtiyordu.

Divanı meydana getirme yetkisi Türkiye Büyük Millet meclisine verilmişti (md. 67). Divanı Âlî üyeleri, Temyiz (Yargıtay) ve Şûrayı Devlet (Danıştay) üyeleri arasından ve bu yüksek mahkemelerin genel kurulları tarafından seçilirdi (md. 62).

Divanı Âli, kendi içinden seçtiği bir reis ile on dört üyeden meydana gelir ve mutlak çoğunluk ile karar verirdi. Ayrıca altı yedek üyesi bulunurdu. Asıl ve yedek üyelerin on biri Temyiz’den, onu Şûrayı Devletten seçilirdi (md. 62, 63).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir