Divanı Deavi Nezareti

Divanı Deavi Nezareti,Çavuşbaşılığın kaldırıldığı 1836 tarihinde bunun yerine kurulan daire. Fatih kanunnamesiyle görev ve yetkileri tespit edilen çavuşbaşılık, yeni teşkilât ile Divanı Deavî nezareti adını aldı (1836). Eski çavuşbaşılık teşkilâtında 40 ortada toplanan nezaretin 694 çavuşu vardı; sayı azaltılarak nezaretin bütün subay ve çavuşları 170 kişiye indirildi.

Nazırın yanına da büyük ve küçük tezkireci, çavuş emini, çavuş kâtibi verildi. Teşkilâtın düzenlenmesiyle Deavî nazırının bazı teşrifat görevleri kaldırılarak, sadece icra ve infaz işleri bırakıldı.

Nezaret, Tomruk adı verilen, Babıâli’deki tevkifhaneyi de yönetiyordu. Başvekâlet teşkilâtının kuruluşundan (1838) sonra Deavî nazırının katıldığı arz odası mürafaası Babımeşihat’a, Deavî nazırlarının görevleri de şeyhülislâma bırakıldı.

Haftada iki gün şeyhülislâmın başkanlığında toplanan mahkemeye Divanı Deavî adı verildi; ikinci derecede memurluklar arasına girdi. Nizamî mahkemeler kurulunca eski önemini kazanarak adı Nezaret-i Adliye oldu (1870). Düzenlenen teşkilât ile Adliye vekâleti, 1945’te de Adalet bakanlığı haline geldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir