Divittar Mehmet Emin Paşa Kimdir?

Divittar Mehmet Emin Paşa Kimdir,Türk sadrazam (öl. Kahire 1753) Nevşehirli Damad İbrahim Paşaya divittarlık yaptı. Sonra Divanı Hümayun kâtibi oldu. Patrona Halil isyanında efendilerinin idamı üzerine bir süre açıkta kaldı.

Sonra defter emini (1743), yeniçeri efendisi, tersane emini (1747), sadaret kethüdası (1749) ve Seyit Abdullah Paşa yerine sadrazam oldu (1750).

Sert mizaçlı olduğu için çevresindekileri ve devlet memurlarını gücendirir, bu durum da işlerin aksamasına sebep olurdu. Şehirde sık sık çıkan yangınlarda ihmal ve dikkatsizliği bahane edilerek azledildi (1752).

Mısır valiliğine tayin edildiği sırada Kahire’de öldü. Boğaziçinde Küçüksu kasrını yaptırarak Mahmud I’e hediye etti. İstanbul’da bundan başka iki çesmesi ve bir sebili vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir