Diyafram Nedir,Ne İşe Yarar | Ansiklopedik Bilgi |


Diyafram nedir araştır,Diyafram nedir biyoloji,Diyafram Nedir
,Ne İşe Yarar,Diyafram, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran kas-kiriş karışımı bölme şeklinde bir tek yassı kastır; dışbükeyliği yukarıya doğru yayvan ve yassı bir kubbe şeklindedir.

Diyaframın kubbesi düzgün değildir; ortasında yüreğin oturduğu bir çukurluk bulunur; bu çukurluk diyaframı biri sağ biri sol olmak üzere iki bölüme ayırır.

Sol taraftaki sağdakine göre daha aşağıdadır; soluk verince dördüncü kaburga aralığına kadar yükselir.

Diyafram ayrıca iki kısma ayrılır: ortadaki kirişli kısma diyafram merkezi, diyafram merkezini göğüs boşluğunun alt deliğine bağlayan kas demetlerine de etil çevre kası denir.

Diyafram merkezi, sedef renginde ve yonca şeklinde kirişsi bir tabakadır; yonca yapraklarının birleştiği yerde (ortaya doğru sağda) alt ana toplar damarın geçtiği bir delik bulunur.

Diyaframın etli çevre kısmı kas demetlerinden oluşur; bu demetler önde göğüs kemiğinin kılıçsı çıkıntısına, yanlarda son alt kaburga yayına, arkada diyafram direği denen iki kalın kas demeti ile bel omurlarına tutunur.

Diyafram direği denen bu iki kas 8 şeklinde çaprazlanarak iki delik meydana getirir; deliklerin aralarından yemek borusu ile mide-akciğer sinirleri, arkadaki lifli alandan aort ve göğüs kanalı geçer.

Diyaframda, çeşitli bağlantı noktalarında yer alan diğer birtakım deliklerden de büyük sempatik sinir ile diğer iç organ sinirleri ve azigos toplardamarlar geçer.

İki diyafram siniriyle yönetilen diyafram, soluk almayı sağlayan başlıca kastır.

Diyaframın kasılmasıyla göğüs boşluğunun üç boyutu birden büyür.

Diyafram fıtığı çoğu zaman yemek borusu deliğinde görülür; buradan midenin az çok büyük bir kısmı geçer; bu bozukluk ameliyatı gerektirebilir.

Diyafram fıtığı, diyaframın yukarı doğru karınlanmasıyla karıştırılmamalıdır.

Karınlanma, diyafram merkezinin tıkanması yüzünden bir kubbenin göğüs boşluğuna doğru aşırı derecede yükselmesidir.

Diyafram karınlanması bazen karın içindeki organların fizyolojisinde önemli bozukluklara sebep olur; özellikle sol tarafta olduğu zaman mide dönmesine yol açabilir.

Diyafram karınlanmasının tedavisi çok zordur.

Bir cevap yazın