Dnieper Muharebeleri

Dnieper Muharebeleri,1941 Yazı sırasında Dnieper nehri bütün kesimlerinde alman orduları tarafından alınmıştı.

Dnieper MuharebeleriOrel, Harkov ve Rostov’dan başlayan sovyet yaz taarruzu, 1943 eylülünde Zaporoji’den Kiev’in kuzeyine kadar uzanan bir cephe halinde nehrin sol kıyısına ulaştı.

Ekim başında Kızılordu sağ kıyı üzerinde, biri Kiev’in kuzeyinde, biri Kanev’in güneyinde, üçüncüsü de Kremençug’da olmak üzere üç köprübaşı kurdu.

Şiddetli çarpışmalar sonunda nehrin Orha’ya kadar olan yukarı kesimine Kasım ayında ulaşıldı.

Köprübaşını genişleterek Jitomir ve Korosten’e karşı saldırıya geçen (18 kasım) sovyet kuvvetleri, Manstein’in şiddetli karşı taarruzu önünde çok geçmeden geri çekilmek zorunda kaldılar.

Ocak 1944’te Dnieper’in orta kesimi boydan boya Kızılordu tarafından geçilmiş, Kanev’de ve Korsun’da nehri savunmaya çalışan alman tümenleri imha edilmiş bulunuyordu (şubat 1944).

Aşağı Dnieper kesimi ise Nikopol’den Kerson’a kadar mart 1944’te Malinovski tarafından aşıldı .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir