Doğan Cangal Kimdir,Hayatı

Doğan Cangal Kimdir,Türk çellocu (Adapazarı 1938).

Doğan Cangal’ın Hayatı

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Martin Bochman’dan öğrenim gördü (1953).

Konservatuvarı bitirdikten sonra (1961) Paris’te Ecole Normale de Musique’e devam etti.

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda çello öğretmenliği yaptı. Ankara Oda Orkestrası’nda (1976-1979) ve Hollanda’da Het Gelders Orkestrası’nda solist çellocu (1979-1982) olarak bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda (1982-87), Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

Bir cevap yazın