Domitian Tapınağı – Efes | Tarihi Yapılar |

Domitian Tapınağı – Efes,Güney, batı ve doğu taraflarından galeriyle çevrili bir teras üzerindedir. Büyük bir itina ile yapılmıştır.

Ephesos Domitian Tapınağı

Dar cephelerde 8, yanlarda ise 13 sütun bulunmaktadır

. Plan, pseudo dipterostur. 6 kademeli, oldukça yüksek bir krepis’i vardır.

Pronaosun önünde 4 sütun yer alır.

Cella’nın sonunda dört köşe anıtsal bir kaide vardır.

Tapınak çok harap olduğu için hangi nizamda yapıldığı kesin olarak tespit edilememiştir.

Tapınağa ait, kabartmalarla süslü bir sunak da ortaya çıkarıldı.

Çevrede bulunan ve birleştirilince imparator Domitianus’un heykelini meydana getiren parçalardan, tapınağın imparator Domitianus zamanında (81-%) yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bir cevap yazın